Helena Sandström

Tovar och broderar, gör utflykter i stickat och virkat samt i måleriet. Oavsett vilket hantverk det handlar om använder jag mycket färg.

Utbildning:
En hantverkande och inspirerande farmor
Gustavus Primus Målarskola ABF
KV Konstskola
Kortare kurser på Gerlesborgsskolan
Slöjd i Väst/Västarvets slöjdhandledarutbildning

Kontakt: 0707-94 64 24
helenaskreaktivitet@gmail.com
helenaskreaktivitet.wordpress.com
facebook: Helenas Kreaktivitet

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage