Helena Sandström

Tovar och broderar, gör utflykter i stickat och virkat samt i måleriet. Oavsett vilket hantverk det handlar om använder jag mycket färg.

Utbildning:
En hantverkande och inspirerande farmor
Gustavus Primus Målarskola ABF
KV Konstskola
Kortare kurser på Gerlesborgsskolan
Slöjd i Väst/Västarvets slöjdhandledarutbildning

helenaskreaktivitet@gmail.com

facebook: Helenas Kreaktivitet

instagram: helenaskreaktivitet

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage